H House

Dobbelt Villa med hav udsigt på strandengen ved Køge Bugt.

Husets gavle i hvidskuret tegl, åbner sig med store vinduespartier, der indrammer havudsigten. En stærk kontrast hertil dannes af en sammenhængende foldet overflade af sort naturskifer, der dækker husets sider og tag, hvor mindre vinduesåbninger styrer lysindfald og udsigt, samt sikrer privathed i forhold til naboer.
Huset vender ud til den højtliggende strand-eng, og åbner sig primært mod havet, og derfor mod øst. Huset er designet så den unikke placering og udsigt udnyttes og forstærkes i huset, med rumlige overlap og visuelle forbindelser, der samtidig øger oplevelsen af husets størrelse. Dobbelthøje rum og de meget præcist placerede vinduesåbninger i gavle og tag, sørger for at også eftermiddags- og aftensolens varme lys oplyser alle opholdsrum, og at der er overalt et behageligt dagslys og indeklima.
Opvarmning foregår udelukkende med jordvarme og solfangere, der er integreret i tagfladen, og de naturligt ventilerede rum justeres enkelt gennem de mekanisk styrede tagvinduer. Huset lever op til de kommende højere energikrav og er opbygget med sunde og solide organiske materialer.
Ankomsten sker fra vest og det lavere lavere liggende niveau, og parkering sker under huset.
Det meget begrænsede byggefeltet og højdegrænseplan udnyttes optimalt og definerer, sammen med udsigten og dagslys fra solen, husets udstrækning, form og rumlige disponering.

Opført 2011 - 2012