Kongeå Natursti 2014

Åbner i 2014 langs Kongeåen og den gamle sydlige landegrænse.
Der opføres broer, shelters til overnatning, bålpladser og ophold, digitale info-stande, toiletbygninger mm.

Det efterstræbes at de enkelte elementer langs åen og ruten har en arkitektonisk karakter og kvalitet, der både tilhører stedet, men også en designmæssig samhørighed og indbyrdes genkendelighed - fra Kolding til Ribe. Designet tager afsæt i landskabets rum, og forener nutidigt udtryk og tradition i materialer og konstruktion.
Bygningselementerne opbygges i bæredygtigt tømmer - af dansk Eg, der patinerer naturligt og klarer sig godt i det danske klima uden giftige imprægneringer.

Første halvdel af projektet er igangsat og projektet støttes af AP Møller fonden