SOL house - 1. præmie i 'European Student Competition, Solar buildings'. Gruppeforslag 1998.

Kultur - forsamlingshus i Ebeltoft.
Huset placeres ved indløbet til Ebeltoft Havn og fungerer som aktivitets- og kulturhus for Ebeltoft og opland, der har meget stor forskel på befolknings størrelse i sommer og vinter.
Bygningen er meget enkelt opbygget med en række tunge betonkerner, meget lukket mod nord og med en let, mere åben og mobil facade mod syd. Bygningen kan således meget enkelt udviddes og sammentrækkes med manuelle skydedøre og dermed justeres og tilpassses til årstid, både mht. klimatisk optimering men også i forhold til rumlig funktion og kapacitet.
Bygningen er selvforsynende med energi og er naturligt passivt ventileret - dvs. uden mekanisk ventilation. Varme opfanges og lagres i husets indre tunge bygnings struktur og i varmelager af granit og vand hvorfra det frigives i kolde perioder. El forbrug dækkes af solcelletag.

Dommerjury:
Thomas Herzog (München), P. Haberbosh - Partner, Norman Fosters (London).